Boravak na Fakultetu znanosti o radu Sveučilišta u Sevilli

234

Izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić, Silva Lustig, mag. iur. i Kristina Mandić boravile su na Fakultetu znanosti o radu Sveučilišta u Sevilli u razdoblju od 17. do 23. ožujka 2023. godine u sklopu Erasmus+ programa.

Ovo stručno usavršavanje za izv. prof. Valentinu Pavić temeljilo se na upoznavanju s potrebama izobrazbe sveučilišnih nastavnika za aktivnosti cjeloživotnog učenja i kontinuiranog osposobljavanja nastavnika za unapređenje nastave.  Upoznala se s korištenjem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi. Znanja usvojena na stručnom usavršavanju značajno će doprinijeti razvoju kompetentnosti sveučilišnih nastavnika Odjela za biologiju, kao i poboljšanju nastavnog procesa. Također će doprinijeti razvoju svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i vlastitog profesionalnog razvoja. Silva Lustig, mag. iur. i  Kristina Mandić stekle su nova iskustva u  području visokoškolskog obrazovanja u području obavljanja pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova. Upoznale su se s radom ureda za opće, pravne i kadrovske poslove u Tajništvu Rektorata  Sveučilišta u Sevilli. Tijekom boravka upoznale su se s kulturom i običajima Španjolske što je proširilo njihova znanja o tekovinama EU.

Autor fotografije Silva Lustig