Odjel za biologiju

Poveznice

KONTAKT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
ODJEL ZA BIOLOGIJU
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek, HRVATSKA

telefon: +385 31 399 900
fax: +385 31 399 939

email: info[et]biologija.unios.hr