Studentski projekti

 

Redni broj

Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Iznos financiranja
1. Studentski zbor Odjela za biologiju Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2020. Studentski centar Osijek 8.000,00 kn
2. Studenski zbor Odjela za biologiju Plitvička jezera – upoznavanje i edukacija Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer Studentski centar Osijek 11.500,00 kn
3. Studenski zbor Odjela za biologiju Aktivan student – uspješna karijera Doc.dr.sc. Anita Galir Balkić Studentski centar Osijek 7.500,00 kn
4. Bernard Jarić Utjecaj okoliša na epigenetske promjene u populaciji orla štekavca (Haliaeetus albicilla) u Hrvatskoj Doc.dr.sc. Alma Mikuška Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 7.000,00 kn
5. Petar Glavaš Bioakumulacija teških metala u bijelim rodama na području OBŽ Doc.dr.sc. Alma Mikuška Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 9.000,00 kn
6. Ramona-Ana Davidović MIKRO(plastika) i MAKRO(organizmi) – što se događa s plastikom u sedimentu? Doc.dr.sc. Dubravka Čerba Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 7.000,00 kn
7. Studenski zbor Odjela za biologiju Biljni atelje Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer Studentski centar Osijek 14.000,00 kn
8. Studenski zbor Odjela za biologiju Biljke su IN Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer 18.000,00 kn

Znanstveni radovi studenata:

Redni broj Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Iznos financiranja
1. Dora Bjedov Analiza neesencijalnih teških metala u perju sive čaplje (Ardea cinerea) iz gnijezdećih kolonija na području Hrvatske Doc.dr.sc. Alma Mikuška Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 5.900,00 kn
2. Sara Šormaz Raznolikost vaskularne flore na travnjačkoj površini na Biljskom groblju Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 1.100,00 kn
3. Studenski zbor Realizacija hortikulture 2019. Izv. prof. Ivna Štolfa Čamagajevac Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 2.800,00 kn
4. Studenski zbor Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2019. Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 6.000,00 kn
5. Udruga ZOA Utjecaj masovnog razvoja cijanobakterija na planktonske zajednice Doc.dr.sc. Filip Stević,  Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 6.000,00 kn

Studentski projekti

Red.br. Naziv projekta Voditelj projekta Mentor Tražena financijska sredstva u kn Odobrena financijska sredstva u kn
1. Izrada modela i usporedba difuznog širenja planktonskih organizama u prostoru Tamara Đerđ Izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović 5109,00 2142,00
2. Razlike u biokemijskim mehanizmima tolerancije na kadmij kod tri kultivara soje Josipa Ćosić Doc.dr.sc. Rosemary Vuković 7000,00 3000,00
3. Konji kao indikatorski organizmi zagađenja naftne industrije Marija Kovačević Izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović 6900,00 3550,00
4. Izolacija nerizosfernih bakterija promotora rasta pšenice Luka Ivanković Doc.dr.sc. Goran Palijan 5605,00 2905,00
5. Raznolikost flore subpanonskog travnjaka Bistrinci Tomislav Mandir Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić 2650,00 2350,00
6. U potrazi za Culex torrentium Martina Kujavec Prof.dr.sc. Enrih Merdić 6700,00 5200,00
7. U potrazi za saproksilnim kornjašima Kristina Kljajić Doc.dr.sc. Nataša Turić 2880,00 1380,00
8. Ekstrakcija celomocita gujavica – neinvazivna metoda prikupljanja uzoraka za određivanje učinaka pesticida Magdalena Grgić Doc.dr.sc. Mirna Velki 6500,00 2400,00
9. Istraživanje invazivne vrste Aedes japonicus (Theobald, 1901) na području Virovitičko-podravske i osječko-baranjske županije Ena Sauerborn Doc.dr.sc. Goran Vignjević 2450,00 1500,00
10. Procjena učinkovitosti različitih tvari za uzorkovanje gujavica Dajana Kujundžić Doc.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović 3450,00 950,00