Studentski projekti

 

Redni broj

Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Student – voditelj
1. Studenski zbor Odjela za biologiju Alumni mentor doc.dr.sc. Anita Galir Balkić Studentski centar Osijek Rita Tovilo
2. Studenski zbor Odjela za biologiju Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na broj dijagnosticiranih zloćudnih novotvorina dojke Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku Diana Lukić
3. Studenski zbor Odjela za biologiju Uloga askorbat-glutationskog ciklusa u toleranciji ozime pšenice na sušu Doc.dr.sc. Rosemary Vuković Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku Gabrijel Mirković
4. Studenski zbor Odjela za biologiju Aktivan student – uspješna karijera 2022 doc.dr.sc. Anita Galir Balkić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku Dorotea Fekete
5. Studentski zbor Odjela za biologiju Plankton i perifiton u ribnjacima PP Orahovica Doc.dr. Anita Galir Balkić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku Roko Grebenar
6. Studentski zbor Odjela za biologiju Biolog-i-Ja doc. dr.sc. Jasenka Antnović Dunić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku Ivana Skuzin
7. Udruga studenata biologije ZOA Analiza mikroplastike u ishrani bijele rode (Ciconiaciconia L.) s područja kontinentalne Hrvatske Doc.dr.sc. Alma Mikuška Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku Bruna Žižanović
8. Udruga studenata biologije ZOA Ptice kao indikatori onečišćenja poljoprivrednih i urbanih staništa Doc.dr.sc. Alma Mikuška Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku Bruna Žižanović
9. Udruga studenata biologije ZOA Istraživanje ptica zaštićenog područja Aljmaški rit u Osječko-Baranjskoj županiji Doc.dr.sc. Alma Mikuška Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku Bruna Žižanović

Studentski projekti

 

Redni broj

Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Student – voditelj
1. Studentski zbor Odjela za biologiju Biolog-i-Ja 2021. Studentski centar Osijek
2. Studenski zbor Odjela za biologiju Antioksidativna svojstva mikrozelenja (microgreens) rotkvica (Raphanus sativus L.) doc.dr.sc. Selma Mlinarić Studentski centar Osijek Antonija Piškor
3. Studenski zbor Odjela za biologiju Epigenetske promjene u populaciji bijele rode (Conia cicoma L.) uzrokovana zagađenjem okoliša Doc.dr.sc. Lidija Begović Studentski centar Osijek Bernard Jarić
4. Studenski zbor Odjela za biologiju Alumni mentor doc.dr.sc. Anita Galir Balkić Studentski centar Osijek Ivana Skuzin
5. Udruga studenata Odjela za biologiju “ZOA” Cenzus ptica ZOO vrta Osijek Doc.dr.sc. Alma Mikuška Studentski centar Osijek Bruna Žižanović
6. Udruga studenata Odjela za biologiju “ZOA” Analiza biokemijskih parametara u krvi ptića bijele rode na području Hrvatske Doc.dr.sc. Alma Mikuška Studentski centar Osijek Bruna Žižanović
7. Udruga studenata Odjela za biologiju “ZOA” Mikrofiti i zooplankton u umjetnom jezeru ZOO vrt Osijek izv.prof.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer Studentski centar Osijek Bruna Žižanović
8. Karla Čmelar Mikroplastika kao hrana – Što jede slatkovodni plankton? doc.dr.sc. Anita Galir Balkić, doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić Studentski centar Osijek Karla Čmelar
9. Studenski zbor Odjela za biologiju Ekotoksikologija ptića na području kontinentalne Hrvatske izv. prof. dr. sc. Mirna Velki i doc. dr. sc. Alma Mikuška Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku Marin Vitman
10. Studenski zbor Odjela za biologiju Ekofiziološka istraživanja kanala Svržnica Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku Matej Seletković
11. Studenski zbor Odjela za biologiju Istraživanje spolne strukture ugroženih i zaštićenih populacija ptica doc. dr. sc. Lidija Begović i doc. dr. sc. Alma Mikuška Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku Ivan Lešić
12. Studenski zbor Odjela za biologiju Svjetski dan zaštite životinja u Zoološkom vrtu Osijek Studentski centar Osijek Petra Mikec
13. Studenski zbor Odjela za biologiju Mali proizvođači kisika i njihovi pomoćnici Studentski centar Osijek Stella Glavić
14. Studenski zbor Odjela za biologiju Edukacija i istraživanje Lošinjskog arhipelaga Studentski centar Osijek Deni Beloša
15. Studenski zbor Odjela za biologiju Utjecaj pesticida na razvoj antibiotske otpornosti izv. prof. dr. sc. Goran Palijan Studentski centar Osijek Luka Šuker
16. Studenski zbor Odjela za biologiju Kreativna strana mozga Studentski centar Osijek Laura Lončar

Studentski projekti

 

Redni broj

Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Student – voditelj
1. Studentski zbor Odjela za biologiju Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2020. Studentski centar Osijek
2. Studenski zbor Odjela za biologiju Plitvička jezera – upoznavanje i edukacija Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer Studentski centar Osijek Ivana Skuzin
3. Studenski zbor Odjela za biologiju Aktivan student – uspješna karijera Doc.dr.sc. Anita Galir Balkić Studentski centar Osijek Anita Ament
4. Bernard Jarić Utjecaj okoliša na epigenetske promjene u populaciji orla štekavca (Haliaeetus albicilla) u Hrvatskoj Doc.dr.sc. Alma Mikuška Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Bernard Jarić
5. Petar Glavaš Bioakumulacija teških metala u bijelim rodama na području OBŽ Doc.dr.sc. Alma Mikuška Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Petar Glavaš
6. Ramona-Ana Davidović MIKRO(plastika) i MAKRO(organizmi) – što se događa s plastikom u sedimentu? Doc.dr.sc. Dubravka Čerba Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Ramona-Ana Davidović
7. Studenski zbor Odjela za biologiju Biljni atelje Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer Studentski centar Osijek Marina Boček
8. Studenski zbor Odjela za biologiju Biljke su IN Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer Studentski centar Osijek Laura Lončar

Znanstveni radovi studenata:

Redni broj Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja
1. Dora Bjedov Analiza neesencijalnih teških metala u perju sive čaplje (Ardea cinerea) iz gnijezdećih kolonija na području Hrvatske Doc.dr.sc. Alma Mikuška Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
2. Sara Šormaz Raznolikost vaskularne flore na travnjačkoj površini na Biljskom groblju Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
3. Studenski zbor Realizacija hortikulture 2019. Izv. prof. Ivna Štolfa Čamagajevac Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
4. Studenski zbor Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2019. Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
5. Udruga ZOA Utjecaj masovnog razvoja cijanobakterija na planktonske zajednice Doc.dr.sc. Filip Stević,  Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Studentski projekti

Red.br. Naziv projekta Voditelj projekta Mentor Tražena financijska sredstva u kn
1. Izrada modela i usporedba difuznog širenja planktonskih organizama u prostoru Tamara Đerđ Izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović 5109,00
2. Razlike u biokemijskim mehanizmima tolerancije na kadmij kod tri kultivara soje Josipa Ćosić Doc.dr.sc. Rosemary Vuković 7000,00
3. Konji kao indikatorski organizmi zagađenja naftne industrije Marija Kovačević Izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović 6900,00
4. Izolacija nerizosfernih bakterija promotora rasta pšenice Luka Ivanković Doc.dr.sc. Goran Palijan 5605,00
5. Raznolikost flore subpanonskog travnjaka Bistrinci Tomislav Mandir Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić 2650,00
6. U potrazi za Culex torrentium Martina Kujavec Prof.dr.sc. Enrih Merdić 6700,00
7. U potrazi za saproksilnim kornjašima Kristina Kljajić Doc.dr.sc. Nataša Turić 2880,00
8. Ekstrakcija celomocita gujavica – neinvazivna metoda prikupljanja uzoraka za određivanje učinaka pesticida Magdalena Grgić Doc.dr.sc. Mirna Velki 6500,00
9. Istraživanje invazivne vrste Aedes japonicus (Theobald, 1901) na području Virovitičko-podravske i osječko-baranjske županije Ena Sauerborn Doc.dr.sc. Goran Vignjević 2450,00
10. Procjena učinkovitosti različitih tvari za uzorkovanje gujavica Dajana Kujundžić Doc.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović 3450,00