Studenti u znanosti — Znanstveni radovi – 2016.

Vrućina, Ivana; Merdić, Enrih; Vignjević, Goran; Zahirović, Željko; Turić, Nataša: Sudarić Bogojević, Mirta; Kurtek, Ivan; Šag, Matej (2016) Širenje azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Osijeku, Hrvatska // Zbornik radova seminara DDD i ZUPP 2016 / Korunić, Javorka (ur.). Mošćenička Draga: Korunić d.o.o. Zagreb, str. 157-169 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Zahirović, Vanda; Stević, Filip; Zjalić, Milorad; Kajan, Katarina; Ozimec, Siniša; Mihaljević, Melita (2016) Early spring flora of the Sub-Pannonic steppic grassland (NATURA 2000 site) in Bilje, northeast Croatia. Acta botanica Croatica. 75, 2; 157-163