Studenti u znanosti — Stručni radovi – 2020.

Turković Čakalić, Ivana; Vuić, Nera; Čerba, Dubravka (2020) Prvi nalaz oblića Contracaecum sp. u babuškama (Carassius gibelio Bloch, 1782) Sakadaškog jezera // Hrvatske Vode, 28, 111; 21-28