Studenti u znanosti — Kongresna priopćenja studenata – 2020.

Kongresna priopćenja studenata:

Mandir, TomislavNikolašević, RahelaMartinović, Ana; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Bek, Nikolina; Šag, Matej; Dvořák, Petr (2020) Raznolikost fitoplanktona i mikrofita u epiksilonu u Sakadaškom jezeru. Zbornik sažetaka 9. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2020. Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Bogdanović, Tomislav; Jurčević Agić, Ivančica; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Popović, Željko; Bolšec, Boris; Vereš, Marija (ur.). Kopačevo: Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, str. 120-121 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)

Antunović Dunić, Jasenka; Vlašiček, Ivan; Cesar, Vera: Učinkovitost fotosinteze u listovima duhana (Nicotiana tabacum L.) tijekom razvoja // 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma – Zbornik sažetaka / Mioč, Boro ; Širić, Ivan (ur.). Zagreb, 2020. str. 95-96