Varaždinska županija 2021./2022.

184

Natječaj za dodjelu stipendija Varaždinske županije za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Prijava na natječaj za dodjelu novih stipendija Varaždinske županije (šk./ak. god. 2021./2022.)

Rok za podnošenje prijava studenata na Natječaj: 3. studenog 2021.

https://www.varazdinska-zupanija.hr/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-varazdinske-zupanije-za-skolsku-akademsku-godinu-2021-2022.html

https://forms.gle/NR67a8F4J6Ym31px9