Osječko-baranjska županija raspisuje Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021.

160

Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktor znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Natječaj i obrasci prijave dostupni su na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije Natječaji i javni pozivi (obz.hr).

Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2021. godine.