Objavljeni su rezultati STEM stipendije

184

Obavještavamo Vas da su objavljene rang-liste državne STEM stipendije. Rang-liste su dostupne u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/. Studenti AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na rang-listi. Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr do srijede, 14. prosinca 2022. godine, do 12 sati, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, zatim prihvatiti Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN žirora čuna koji glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije. Ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr označiti Ne prihvaćam stipendiju.