Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj u studentskim domovima u Osijeku za ak. god. 2021./2022.

122

OTVOREN JE NATJEČAJ ZA OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA SMJEŠTAJ I RASPODJELU MJESTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA U OSIJEKU ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Rok za prijave je do 23. srpnja 2021. godine, a više informacija možete vidjeti na: Natječaj za smještaj 2021./2022. | Studentski centar u Osijeku (unios.hr)