Grad Zagreb -2021.-2022.

184

Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost

Stipendija Grada Zagreba, koja je prepoznata kao stipendija za izvrsnost, prva je Stipendija koju je Grad Zagreb počeo dodjeljivati svojim najuspješnijim učenicima i studentima.

Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu ove Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21).

Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje natječaj i objavljuje na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) do kraja studenoga svake godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. A) UČENICI
  2. B) STUDENTI:

– da su državljani Republike Hrvatske;

– da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;

– da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;

– za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0;

– za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,0 ili se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu;

– da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.

Mjesečno Stipendija iznosi 2.700,00 kuna neto za učenike i 3.800,00 kuna neto za studente i dodjeljuje se za 10 mjeseci.

Za više detalja https://www.zagreb.hr/stipendija-grada-zagreba-za-izvrsnost/126567