Raznolikost flore biljke stepe – zaštićeni spomenik prirode (2015)

Biljska stepa je važan pokazatelj povijesti vegetacije na području Baranje na kojem je veći dio travnjačkih površina pretvoren u plodne oranice i vinograde. Kao rijedak tip staništa s vrlo raznolikim, rijetkim i ugroženim biljnim vrstama izdvaja se kao područje od izrazito velike važnosti za floru Hrvatske ali i Europe. Posljednji popis flore Biljske stepe datira iz 2001. godine. Biljska stepa do sada nije sustavno floristički istražena, te je ovo istraživanje provedeno u svrhu dobivanja novih znanstvenih spoznaja o flori Biljske stepe kako bi se dobio konkretan znanstveni i stručni prilog zaštiti bioraznolikosti Hrvatske.