Šumski detektivi

238

Cilj radionice “Šumski detektivi” je učenicima dati uvid u metode istraživanja biljnih patogena na primjeru fitopatogene gljive Ophiostoma novo-ulmi, uzročnika holandske bolesti brijesta. Uslijed pojave i širenja ove strane i invazivne patogene vrste osušila su se brojna stabla brijesta na području Europe i Sjeverne Amerike. Učenici će se tijekom radionice upoznati s metodama uzorkovanja, izolacije i uzgoja gljive O. novo-ulmi. Također, naučit će koje se metode na morfološkoj, fiziološkoj i molekularnoj razini primjenjuju u detekciji, identifikaciji i analizi bioloških svojstava ovog značajnog biljnog patogena.

Radionica je predviđena za polaznike Srednjih škola

Voditelji radionice: Doc. dr. sc. Zorana Katanić; izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin