„Sve boje cvijeća“

211

Voditelji: Tihana Miloloža, mag. biol., dr. sc. Aleksandra Kočić

Cilj radionice je kroz igru i praktično istraživanje, mikroskopiranjem i pokusima istražiti različite boje cvijeća, kako nastaju različite boje cvijeća i može li cvijeće mijenjati boju.