„Metode uzorkovanja obada (Tabanidae)“

215

Voditelj: prof. dr. sc. Stjepan Krčmar

Ženke obada (Tabanidae) povremeni su ektoparaziti na toplokrvnim životinjama. Sišu krv toplokrvnih životinja koja im je neophodna u procesu sazrijevanja jaja te pri tome mogu prenositi uzročnike mnogih bolesti. Zašto istraživati učinkovitost različitih tipova klopki? Kako to doprinosi zdravlju čovjeka? Što su to atraktanti? Koje vrste obada su prisutne u fauni Hrvatske? Odgovore na brojna zanimljiva pitanja pronaći ćete upravo sudjelovanjem na ovoj radionici, u okviru koje će biti prezentirane klopke za uzorkovanje obada, ali i vrijedne entomološke zbirke.