„Fosili – pogled u Zemljinu prošlost“

681

Voditelj: dr. sc. Barbara Vlaičević

Fosili su ostaci biljnih i životinjskih organizama iz geološke prošlosti najčešće sačuvani u sedimentima. Među fosilima se najviše ističu fosilizirani dijelovi tijela pojedinih organizama, primjerice ljušture, kosti i zubi životinja te određeni dijelovi biljaka kao što su sjemenke, pelud i spore. Međutim, u fosile ubrajamo i tragove koje su ostavili pojedini organizmi, a koji su sačuvani kao otisci u podlozi (među najpoznatijima su otisci stopala dinosaura). Fosili predstavljaju važan dokaz evolucije i ključni su za naše razumijevanje raznolikosti živog svijeta, kao posljedice prilagodbi i evolucijskih procesa. Oni nam pokazuju kako su izgledali i kako su se ponašali nekad živući organizmi, a važni su i za rekonstrukciju izgleda staništa i uvjeta u kojima su živjeli ti organizmi. U sklopu radionice „Fosili – pogled u Zemljinu prošlost“ učenici će se upoznati, ali i steći nova znanja, o fosilima, procesima tijekom kojih nastaju fosili te njihovoj važnosti u znanstvenim istraživanjima. Učenici će samostalno ili uz pomoć studenata izraditi model fosila biljnog i životinjskog organizma primjenom metode otiskivanja, kao jednim od čestih načina formiranja fosila u prirodi, a izrađeni „fosil“ će moći zadržati. Učenici će moći vidjeti i neke izložene fosile kao što su fosilizirani zub mamuta, fosili trilobita i školjkaša te fosilizirani biljni materijal. Budući da živimo na području u kojem nije neobično naići na primjerak fosila u prirodi, jedan od ciljeva radionice je naučiti učenike prepoznati takav vrijedan nalaz.