„Biljni kolaž“

132

Voditelj: doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Biljke predstavljaju vrlo raznoliku skupinu organizama koji su se uspješno prilagodili životu na različitim staništima – od mora i oceana, preko pustinja do planinskih područja. Još od davnina ljudi su koristili biljke za različite potrebe, a s razvojem civilizacije njihovo je iskorištavanje postalo intenzivnije i raznolikije. Danas je poznato više od 300 00 biljnih vrsta među kojima su mnoge vrlo rijetke, dok nekima, zbog intenzivnih antropogenih aktivnosti, prijeti izumiranje. Istraživanja i stjecanje novih znanja o morfološkim obilježjima, prilagodbama i svojstvima biljaka od posebne su važnosti u nastojanjima da se očuva velika raznolikost i vrijednost biljnog svijeta. Radionica „Biljni kolaž“ omogućit će učenicima da istraže dio biljnog svijeta koji ih okružuje i steknu nova znanja o pojedinim biljnim vrstama. Učenici će moći pregledati herbarije i naučiti kako prikupiti, osušiti i sačuvati biljke u zbirkama – herbarijima. Također će, od osušenog biljnog materijala, samostalno i/ili uz pomoć studenata, moći izraditi svoje straničnike (bookmarker) ili prigodne čestitke.