Projekti studenata – 2023

Red.brojPrijavitelj projektaNaziv projektMentorIzvor financiranjaStudent-voditelj
1.Studentski zbor Odjela za biologijuBiolog-i-Jadoc.dr.sc. Jasenka Antunović DunićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuIvana Skuzin
2.Studentski zbor Odjela za biologijuBiološka večerdoc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić
 doc.dr.sc. Martina Varga
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuIvana Skuzin
3.Studentski zbor Odjela za biologijuKarte znanja – STEMajmo ulicama grada Osijekadoc.dr.sc. Martina VargaSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuIvana Skuzin
4.Studentski zbor Odjela za biologijuDetekcija cijantoksina u uzrocima tla s poljoprivrednih površinaizv.prof.dr.sc. Goran PalijanSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuIvana Skuzin
5.Studentski zbor Odjela za biologijuFloristička raznolikost i bogatstvo područja Ivanšćiceizv.prof.dr.sc. Ljiljana KrstinSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuAna Mužik
6.Studentski zbor Odjela za biologijuEkološki odnosi invazivnih biljaka na urbanim područjima grada Osijekaprof.dr.sc. Branimir Hackenberger KutuzovićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuSanela Damjanović
7.Studentski zbor Odjela za biologijuAlumni mentordoc.dr.sc. Anita Galir BalkićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuLucija Sara Kovačić
8.Udruga studenata biologije ZOAProcjena utjecaja zagađenja na strogo zaštićene vrste ptica na području Osječko-baranjske županijedoc.dr.sc. Alma MikuškaSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuLucija Sara Kovačić
9.Udruga studenata biologije ZOAIstraživanje vrana na području Osijeka i okolice – Problem zaštite ptica u urbanim ekosustavimadoc.dr.sc. Alma MikuškaSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuBruna Žižanović
10.Udruga studenata biologije ZOAUtvrđivanje zagađenja Kopačkog rita putem bioindikatorskih vrsta kukaca i ribaizv.prof.dr.sc. Mirna VelkiSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuAna Marija Pavičić
11.Udruga studenata biologije ZOAPčele zzzaposlene na Odjela za biologijudoc.dr.sc. Mirta Sudarić Bogojević
doc.dr.sc. Mislav Kovačić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuLucija Sara Kovačić
12.Makaj AnjaMali puš, veliki endem Papukadoc.dr.sc. Barbara VlaičevićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuMakaj Anja
13.Kerezović SanjaOptimizacija uvjeta uzgoja alge Parachlorella kessleri za proizvodnju biogorivadoc.dr.sc. Vesna PeršićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuKerezović Sanja
14.Kadoić JelenaIstraživanja fitobentosa izvora na južnoj padini Ivanščicedoc.dr.sc. Filip StevićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuKadoić Jelena
15.Grgić RužicaAntioksidacijski odgovor fitopatogene gljive Ophiostoma novo-ulmi u uvjetima temperaturnih promjenadoc.dr.sc. Zorana KatanićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuGrgić Ružica
16.Glavačević Ana MarijaTko se ispod kamena skrio, virnjak je biodoc.dr.sc. Barbara VlaičevićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuGlavačević Ana Marija
17.Fekete DoroteaMonitoring invazivnih vrsta komaraca na podgraničnom području Hrvatska – Mađarskadoc.dr.sc. Mirta Sudarić BogojevićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuFekete Dorotea
18.Ermenić AndreaUtjecaj teških metala na razinu okidativnog stresa chie (Salvia hispanica L.)izv.prof.dr.sc. Lidija BegovićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuErmenić Andrea
19.Dent Matea i Mlinarik TenaMikroplastika i planktondoc.dr.sc. Anita Galir Balkić
komentori: izv.prof.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić, doc.dr.sc. Filip Stević
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuDent Matea i Mlinarik Tena
20.Anamarija BenkovićMetabolizma ugljikohidrata u odgovoru pšenice na biotički stresizv.prof.dr.sc. Rosemary VukovićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u OsijekuAnamarija Benković
21.Studentski zbor Odjela za biologijuBiologija u objektivu-važnost istraživačke fotografijeizv.prof.dr.sc. Tanja Žuna PfeifferStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuIvana Skuzin
22.Studentski zbor Odjela za biologijuBiokemijska i fiziološka svojstva uzročnika holandske bolesti brijestaizv.prof.dr.sc. Zorana KatanićStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuKarla Kovačević
23.Studentski zbor Odjela za biologijuUloga invertaza u interakciji biljke i patogenaizv.prof.dr.sc. Rosemary Vuković; dr.sc. Ana VukovićStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuDaniel Kujundžić
24.Studentski zbor Odjela za biologijuOskoruša-anatomske karakteristike lista i fiziološki status biljaka na području Pokupskog bazenaizv.prof.dr.sc. Tanja Žuna PfeifferStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuMarija Kumbrić
25.Studentski zbor Odjela za biologijuBiolog-i-Jadoc.dr.sc. Jasenka Antunović DunićStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuIvana Skuzin
26.Studentski zbor Odjela za biologijuNa put oko Svijeta za Dan planeta Zemljedoc.dr.sc. Martina VargaStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuHana Ključec
27.Studentski zbor Odjela za biologijuMikroplastika u okolišu i utjecaj na primarne producentedoc.dr.sc. Martina VargaStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuIvana Budimir
28.Udruga studenata biologije ZOAIstraživanje biljnih svojti i njihove primjene na području Feričanacaizv.prof.dr.sc. Ljiljana KrstinStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuFabijan Brkić
29.Udruga studenata biologije ZOAUtjecaj abiotičkog stresa na nutritivnu vrijednost ječmene traveizv.prof.dr.sc. Lidija BegovićStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuAndrea Ermenić
30.Udruga studenata biologije ZOAVodeni kornjaši (rod Cybister) – indikatori zagađenosti voda teškim metalima na području panonske Hrvatskedoc.dr.sc. Alma Mikuška; izv.prof.dr.sc. Mirna VelkiStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuLucija Sara Kovačić
31.Udruga studenata biologije ZOABiofortifikacija mikrozelenja selenom i cinkomizv.prof.dr.sc. Selma MlinarićStudentski zbor Sveučilišta u OsijekuAnja Melnjak