“Vješte Radoznale Ambciozne Najinteligentije Empatične – VRANE”

181

Predavač: Doc.dr.sc. Alma Mikuška

Porodica vrana (Corvidae) smatra se jednom od najinteligentnijih skupina životinja. Najnovija istraživanja pokazuju kako vrane mogu rješavati kompleksne probleme, upotrebljavati alate, predviđati buduće događaje, razumijevati stanja svijesti drugih jedinki, pa čak i pamtiti lica ljudi koji im žele nauditi ili im činiti dobro. Vrane su se evolucijski prilagodile životu u urbanim ekosustavima, gnijezde se i okupljaju u gradovima. Predavanje će predstaviti i rezultate istraživanja biologije, ekologije i ponašanja vrana na području Osijeka i okolice u proteklih 30 godina.