“Mikroplastika u vodnim tijelima”

217

Predavač: Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić

Sveprisutnost mikroplastike u svim vodnima tijelima na Zemlji potaknula je brzorastući trend istraživanja navedene problematike no stvarni štetni učinci ovog sintetičkog polimera su još uvijek vrlo fragmentirani. Putovi unosa mikroplastike u vodene ekosustave, utjecaj na ishranu heterotrofnih organizama, moguće promjene fizioloških procesa na različitim razinama biološke organizacije te potencijalna uloga mikroplastike kao supstrata za rast mikroorganizama i prijenosnika za širenje patogena samo su neke od aktualnih tema koje istražuju i znanstvenici Odjela za biologiju. Osim prezentacije rezultata domaćih istraživanja, cilj je predavanja detektirati i otvorena pitanja te nedostatke u dosadašnjim istraživanjima na globalnoj razini te na koji način svi možemo doprinijeti rješenju problema.