“Holocen i antropocen”

1019

Predavač: doc. dr. sc. Filip Stević

Holocen je stabilno interglacijalno razdoblje u kojem je prosječna globalna temperatura varirala za samo 1 °C. Ovakve stabilne temperature su omogućile stabilnu razinu mora, predvidiva godišnja doba, raznolika staništa s pripadajućim biljnim i životinjskim vrstama, razvoj poljoprivrede i brojnih kultura te samim time i razvoj prvih velikih civilizacija. U ovom će se predavanju analizirati prednosti holocena te prelazak u tzv. antropocen – „doba ljudi“ u kojem dolazi do velikih promjena u izuzetno kratkom vremenskom razdoblju (procjenjuje se da se temperaturu zemlje u zadnjih 50-100 godina povećala za više od 1 °C). Nadalje, ukazat će se na posljedice krčenja šuma, intenzivne poljoprivredne proizvodnje, životinjskih farmi (monokultura) i prekomjernog izlova ribe.