“Prirodne vrijednosti Slatine i okolice – 10 godina istraživanja i promicanja”

149

Predavač: Dragan Prlić, mag. biol.

Na području grada Slatine i okolice, počevši od 2009. godine, provode se kontinuirana istraživanja povijesti krajolika, kartiranje stanišnih tipova te inventarizacija pripadajuće biološke raznolikosti. U tom je kontekstu najviše pažnje posvećeno sustavnom upoznavanju biljnoga svijeta (flora i vegetacija), no vrijedni su rezultati ostvareni i za niz faunističkih skupina. Poseban osvrt usmjeren je na ugrožene vrste te one koje se na istraživanom području javljaju razmjerno rijetko. Rezultati istraživanja predstavljaju se kroz znanstvene i popularne članke, predavanja, projekte i edukativne ploče, te promocijom sadržaja putem internet servisa.