“Planet zvan Plastika”

369

Predavač: dr.sc. Anita Galir Balkić

Problem zagađenja plastikom s godinama eksponencijalno raste. Na godišnjoj razini proizvedemo više od 300 milijuna tona plastike od čega veliki dio završi direktno u oceanu. Plastika koja ne padne na dno oceana, raspada se tijekom vremena u stupcu vode i pretvara u tzv. mikroplastiku. Takav oblik plastike učestalo konzumiraju planktonski organizmi putem kojih se štetni produkti iz plastike efikasno akumuliraju u hrandibenoj mreži te ih danas možemo pronaći u velikom broju morskih organizama koje koristimo u ishrani. Zabrinjavajuća je činjenica da je u pojedinim dijelovima oceana zabilježena šest puta veća količina plastike nego planktona što značajno utječe na funkcioniranje ovih ekosustava. Prema sadašnjim procjenama, do 2050. godine će u oceanu količina plastike nadmašiti biomasu riba. Ovim predavanjem učenici će se upoznati s posljedicama nekontrolirane uporabe plastike i plastične ambalaže, ali i dostupnim alternativnim riješenjim koja doprinose  educiranju navedenog problema.