“Lijekovi: djelovanje, upotreba i zloupotreba”

240

Predavač: doc.dr.sc. Valentina Pavić

Što je to zdravlje i zašto je zdravlje moguće samo uz zdrav način života? Lijek je svaka supstanca koja se upotrebljava u svrhu liječenja bolesti ili ublažavanja simptoma, no lijekovi nisu djelotvorni ako se ne uzimaju za pravu svrhu, u pravoj dozi i dovoljno dugo. Često pri kombinaciji više lijekova, pretjerane ili nepravilne uporabe lijekova dolazi do nepoželjnih pojava koje mogu ugroziti izlječenje bolesti. Zato nuspojave lijekova treba znati prepoznati, a ne ih proglašavati novim oboljenjem i uključivati nove lijekove.