Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ za izbor djelatnika

Natječaj za za izbor i prijem 01/12/2021

Natječaj za izbor 08.04.2022.

Natječaj za naslovna zvanja Molekularne bioznanosti

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Poziv na testiranje za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta (do povratka privremeno odsutnog zaposlenika) – točka 2. Natječaja

Poziv za testiranje

Poziv na testiranje  „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj“

Odluka o izboru u naslovno suradničko zvanje asistenta

Razgovor s kandidatom (intervju)

Natječaj Odjela za biologiju

Odluka o izboru zaposlenika na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

18.01.2019.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Detalje pogledajte ovdje.[PDF]

Natječaji u 2018

01.10.2018.
Poziv na razgovor/intervju s kandidatima koji su ostvarili 16 i više bodova na pismenom testiranju
Poziv preuzmite ovdje. [PDF]

26.09.2018.
“POZIV NA TESTIRANJE – PRISTUPNICI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO STRUČNI REFERENT ZA STUDENTSKA PITANJA” preuzmite ovdje. [PDF]

14.09.2018.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto m. vrste – stručni referent za studentska pitanja na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu Detalje pogledajte ovdje. [PDF]

Natječaj 16.05.2018.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ za izbor i prijem
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko-nastavnom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 4 preuzmite ovdje.

Natječaj 04.05.2018.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko-nastavnom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ -HRZZ
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 4 preuzmite ovdje.

Natječaj 14.02.2018.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 4 preuzmite ovdje.

Natječaj 31.01.2018.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 2 preuzmite ovdje.

Natječaj 11. 01. 2018.
Obavijest pristupnicima Natječaja za izbor i prijem dva zaposlenika/zaposlenice u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija za rad na projektu „Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće” na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za biologiju.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su podnijeli pravodobnu i pravovaljanu dokumentaciju imaju pravo izlaska na pismeno testiranje u utorak 16. siječnja 2018. godine u prostorijama Odjela za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek, u 14h.
Kandidati koji su ostvarili pravo pristupiti pismenom testiranju su:
1. Viktorija Ergović
2. Miran Koh

Natječaji u 2017

Natječaj 06.12.2017.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za biologiju
2. za izbor i prijem dva zaposlenika/zaposlenice u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija za rad na projektu „Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće” na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjelu za biologiju
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Obrazac 6 preuzmite ovdje.

Natječaj 03.11.2017.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
za izbor tri zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 2preuzmite ovdje.

Natječaj 04.10.2017.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu /li>
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac5preuzmite ovdje.

Natječaj 26.05.2017.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjelu za biologiju
za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrasce 2, 5,7preuzmite ovdje.

Natječaj 15.05.2017.
RANGLISTA za dodjelu 6 jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za biologiju u stanju socijalne potrebe za akademsku godinu 2016./2017.

Natječaj 11.04.2017.
Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje INTERNI NATJEČAJ za jednokratnu financijsku potporu redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za biologiju u stanju socijalne potrebe za akademsku godinu 2016./2017.
Tekst natječaja preuzmite ovdje. [.doc]
Obrazac za prijavu preuzmite ovdje. [.docx]
Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva preuzmite ovdje. [.docx]

Natječaj 11.04.2017.
Interni natječaj Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata „Studenti u znanosti“
Tekst natječaja preuzmite ovdje. [.docx]
Prijavni obrazac preuzmite ovdje. [.docx]

Natječaj 31.03.2017.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na 80% radnog vremena
za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)
Pristupnici Natječaja pod točkom 1., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prijave se podnose na obrascu br. 2.
Pristupnici natječaja pod točkom 2., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prijave se podnose na obrascu br. 4 uz prilaganje potvrde završenog Fakulteta da je pristupnik iz reda najuspješnijih studenta.
Prijave na Natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u PDF-formatu na CD-u) u jednom primjerku. Rok prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojim dokazuju pravo prednosti. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjel za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.
Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“
Tekst natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Obrazac 4 preuzmite ovdje.

Natječaj 17.01.2017.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA BIOLOGIJU objavljuje ispravak NATJEČAJA
za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, objavljenog 21. prosinca 2016. godine, u „Narodnim novinama“ br. 120/16., „Večernjem listu“ i Internet stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odjela za biologiju, kako slijedi:
Točka 2. mijenja se i glasi:
Iza riječi „znanstvene grane botanika“ dodaju se riječi „i znanstvene grane biokemija i molekularna biologija“ .
U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja i ostaje isti.
Prijave na natječaj primaju se u roku od roku od osam (8) dana od dana objave ispravke natječaja na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek.

Natječaji u 2016

Natječaj 21.12.2016.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ
1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, znanstvene grane botanika na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, znanstvene grane botanika i znanstvene grane molekularna biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
3. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)
4. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Detalje natječaja preuzmite ovdje.
Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Obrazac 4 preuzmite ovdje.
Obrazac 6 preuzmite ovdje.

Natječaj 17. 12. 2016.
Obavijest pristupnicima Natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za nabavu, plan i analizu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su podnijeli pravodobnu i pravovaljanu dokumentaciju imaju pravo izlaska na pismeno testiranje 19. prosinca 2016. godine u prostorijama Odjela za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, u predavaonici 201 (na drugom katu), s početkom u 14:30 sati.
Kandidati koji su ostvarili pravo pristupiti pismenom testiranju su:
1. Tomislav Blažević
2. Silvio Gajdošik
3. Mile Katalinić
4. Tomislav Turniški
5. Gorica Veselić
6. Danijel Vranješ
7. Ivana Vrhovčević
Nakon završenog pismenog testiranja, sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pismenom ispitu biti će održan razgovor (intervju).
Ostali pristupnici Natječaja nisu ostvarili pravo pristupiti pismenom testiranju budući nisu dostavili pravovaljanu dokumentaciju u skladu s uvjetima Natječaja.”

Natječaj 07.12.2016.
za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za nabavu, plan i analizu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu.
Pristupnici Natječaja, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
srednja stručna sprema (SSS)
najmanje jedna godina radnog iskustva
poznavanje rada na računalu
Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
životopis
domovnicu
ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
preslik potvrde HZMO-a o radnom stažu (ne starije od dana objavljivanja Natječaja)
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju
Cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek
S naznakom „Za Natječaj“

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja moraju pristupiti pismenom testiranju. Popis pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji imaju pravo izlaska na pismeni ispit biti će objavljen 17. prosinca 2016. godine na mrežnim stranicama Odjela za biologiju. Pismeno testiranje će se održati 19. prosinca 2016. godine u prostorijama Odjela za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, s početkom u 14:30 sati. Pismeni ispit sadržavati će pitanja iz Zakona o javnoj nabavi, pitanja o općim podacima o Odjelu za biologiju (izvor: mrežne stranice Odjela za biologiju), te pitanja iz Pravilnika o financijskom poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (objavljenog na mrežnim stranicama Sveučilišta u Osijeku, na poveznici: http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/07/SJJS_Pravilnik_o_financijskom_poslovanju.pdf

Nakon završenog pismenog testiranja, sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pismenom ispitu biti će održan razgovor (intervju).
Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će pismeno obaviješteni/e.
Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Natječaj 04.11.2016.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ
1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Detalje preuzmite ovdje.
Obrazac br. 2 i br. 6 preuzmite ovdje.

Natječaj 27.10.2016.
Pristupnici natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstvenom polju biologija na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trebaju se za pismeno testiranje javiti u četvrtak, 03. studenog 2016. u 10 sati u sobu 311 na 3. katu Odjela za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek.
Kandidati koji mogu pristupiti pismenom testiranju su:
1. Ana Vuković
2. Nataša Graovac.
Ostali kandidati ne mogu pristupiti testiranju jer nisu zadovoljili uvjete propisane natječajem.
Provjera motivacije i dodatna provjera znanja kandidata će se obaviti odmah nakon pismenog testiranja.

Natječaj 10.10.2016.
“Obavještavaju se pristupnici natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za kadrovske i opće poslove na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, koji su izašli na pismeno testiranje 10. listopada 2016. godine, da mogu doći na razgovor (intervju) u ured Tajnice Odjela, Ulica cara Hadrijana 8/a, 2. kat, soba 215. u utorak, 11. listopada 2016. prema sljedećem rasporedu:
Siniša Blažeka – od 10:00 sati
Melani Starčević – od 10:15 sati
Tomislav Prus – od 10:30 sati
Darko Novosel – od 10:45.”

Natječaj 03.10.2016.
Pristupnici natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (točka 5. natječaja) trebaju se za pismeno testiranje javiti u ponedjeljak, 10. listopada 2016. u 14 sati u sobu 319 na 3. katu Odjela za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek.
Kandidati koji mogu pristupiti pismenom testiranju su:
1. Zora Dvizac
2. Katarina Peharda
3. Matej Šag.
Ostali kandidati ne mogu pristupiti testiranju jer nisu dostavili urednu dokumentaciju kako je propisano natječajem.
Razgovor za posao će se obaviti odmah nakon pismenog testiranja s kandidatima koji su ostvarili najmanje 70% bodova na pismenom testiranju.

Natječaj 03.10.2016.
Pismeno testiranje kandidata, pristupnika objavljenog natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za kadrovske i opće poslove na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu održat će se: 10. listopada 2016. godine s početkom u 8.00 sati na Odjelu za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/a, 3. kat/P319.
Kandidati koji mogu pristupiti pismenom testiranju su:
Darko Novosel
Melani Starčević
Tomislav Prus
Martina Franc Ranđelović
Dora Janjić
Biljana Filipović
Ana Sabolić
Ana Filaković
Violeta Pancer
Siniša Blažeka
Anđelka Pavlović
Manuela Mucak
Marina Kasalo
Jelena Ćurić
Ivona Ivanović Srnović
Razgovor (intervju) sa kandidatima koji pristupe pismenom testiranju i ostvare najmanje 70% bodova održat će se u utorak 11. listopada 2016. godine prema obavijesti koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Odjela za biologiju.

Pismeno testiranje obuhvatit će područja koja regulira: Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o radu, Pravilnik Odjela za biologiju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnik o radu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ostali pristupnici natječaja ne mogu pristupiti testiranju jer nisu dostavili dokumentaciju kako je pripisano natječajem.

Natječaj 03.10.2016.
Pismeno testiranje za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (točka 6. Natječaja) trebaju se javiti u sobu 319 na 3. katu u ponedjeljak, 10.10. u 10 sati, na Odjelu za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/a, Osijek.
Razgovor za posao obaviti će se odmah nakon pismenog testiranja.
Kandidati koji mogu pristupiti pismenom testiranju su:
Luca Zelić
Davor Sarić
Marinela Užnik
Zora Dvizac
Ostali pristupnici natječaja ne mogu pristupiti testiranju jer nisu dostavili urednu dokumentaciju kako je propisano natječajem.

Natječaj 21.09.2016.
Tekst natječaja za izbor i prijem zaposlenika možete pogledati ovdje (PDF)
OBRAZAC 4 možete preuzeti ovdje.
OBRAZAC 6 možete preuzeti ovdje.

Natječaj 20.07.2016.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA BIOLOGIJU
raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
dva zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenuPristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (na CD-u) u PDF-u jednom primjerku.Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31 000 Osijek
Sa naznakom „za natječaj“Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Natječaji u 2015

Natječaj 30.12.2015.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA BIOLOGIJU
raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija znanstvene grane zoologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenuPristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (na CD-u) u PDF-u jednom primjerku.Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31 000 Osijek
Sa naznakom „za natječaj“Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).OBRASCI ZA IZBORE U ZVANJA

Natječaj 02.11.2015.
Kandidati koji mogu pristupiti pismenom testiranju su:
1. Matej Šag
2. Ivana Ribić
Ostali pristupnici natječaja ne mogu pristupiti testiranju jer nisu dostavili urednu dokumentaciju kako je pripisano natječajem.

Natječaj 30.10.2015.
Svi pristupnici za pismeno testiranje se trebaju javiti u Ured pročelnika na 2. katu. u petak, 06.11. u 9 sati, na Odjelu za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/a, Osijek.
Razgovor za posao će se obaviti odmah nakon pismenog testiranja.

Natječaj 21.10.2015.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA BIOLOGIJU
raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJEM
zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme
na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit B-kategorije

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
– domovnicu
– životopis
– ovjerenu presliku diplome o završenom studiju

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju
Cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj“

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete moraju pristupiti pismenom testiranju. Mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja kandidata biti će objavljeno na web stranici Odjela za biologiju najmanje 5 dana prije održavanja. Nakon završenog pismenog testiranja svi kandidati biti će pozvani na razgovor (intervju). O mjestu i vremenu intervjua kandidati će biti obavješteni na pismenom testiranju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će pismeno obaviješteni/e.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Natječaj 02.10.2015.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA BIOLOGIJU
raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i na radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u stručno zvanje stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i za točku 2. ispunjavati posebne uvjete predviđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (na CD-u) u PDF-u jednom primjerku.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31 000 Osijek
Sa naznakom „za natječaj“
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Natječaj 19.08.2015.
Pismeno testiranje kandidata, pristupnika objavljenog natječaja za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste voditelj (šef) odsjeka za preddiplomske i diplomske studije na određeno vrijeme na 50% radnog vremena na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održat će se:
26. kolovoza 2015. godine s početkom u 10.00 sati na Odjelu za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/a, 2. kat/Ured pročelnika.
Kandidati koji mogu pristupiti pismenom testiranju su:
1. Darko Novosel
2. Sanja Arambašić
3. Ljubica Pilipović
4. Kata Kuzmanić
Razgovor (intervju) sa kandidatima koji pristupe pismenom testiranju održat će se odmah po završenom pismenom testiranju.
Ostali pristupnici natječaja ne mogu pristupiti testiranju jer nisu dostavili urednu i/ili potpunu dokumentaciju kako je pripisano natječajem.

Natječaj 22.07.2015.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA BIOLOGIJU
raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJEM
zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste voditelj (šef) odsjeka za preddiplomske i diplomske studije na određeno vrijeme na 50% radnog vremena
na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuPristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
– srednja stručna sprema
– najmanje tri godine radnog iskustva
– poznavanje rada na računaluUz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
– domovnicu
– životopis
– ovjeren preslik svjedodžbe o završnom ispitu
– preslik potvrde HZMO-a o radnom stažuPrijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju
Cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj“Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete moraju pristupiti pismenom testiranju. Mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja kandidata biti će objavljeno na web stranici Odjela za biologiju najmanje 5 dana prije održavanja. Nakon završenog pismenog testiranja svi kandidati biti će pozvani na razgovor (intervju). O mjestu i vremenu intervjua kandidati će biti obavješteni na pismenom testiranju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će pismeno obaviješteni/e.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Natječaj 01.07.2015.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA BIOLOGIJU
raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBORza izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u ektroničnom obliku (na CD-u) u PDF-u jednom primjerku.Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
Sa naznakom ,,za natječaj”
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
(čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).
OBRASCI ZA IZBORE U ZVANJA

Natječaj 11.02.2015.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
ODJEL ZA BIOLOGIJU
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor i prijam1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija, znanstvene grane ekologija i znanstvene grane botanika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju.2. jednog zaposlenika/zaposlenice u stručnom zvanju stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju.Pristupnici su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN. br 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07-OUSRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13 i 139/13 i Odluke USRH 101/14), a za točku 2. i uvjete propisane Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN. 116/03).
Pristupnici prijavu podnose na propisanom obrascu za prijavu na natječaj za točku (br.2 ili br.5), objavljenom na mrežnoj stranici Odjela za biologiju u Sastavu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.biologija.unios.hr.Navedeni dokumenti dostavljaju se u dva primjerka i na CD-u u PDF formatu.Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
S naznakom „Za natječaj“
OBRASCI ZA IZBORE U ZVANJA

Natječaji u 2014

Natječaj 19.12.2014.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
ODJEL ZA BIOLOGIJUraspisuje
N A T J E Č A J
za prijamdva zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologijuPristupnici su osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN. br 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07-OUSRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13 i 139/13 i Odluke USRH 101/14).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN. 116/03).
Pristupnici prijavu podnose na propisanom obrascu za prijavu na natječaj (br.2) objavljenom na mrežnoj stranici Odjela za biologiju u Sastavu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.biologija.unios.hr.Navedeni dokumenti dostavljaju se u dva primjerka i na CD-u u PDF formatu.Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
S naznakom „ Za natječaj“

Natječaj 14.03.2014.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA BIOLOGIJU
Raspisuje
NATJEČAJ
za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste
Računovodstveni referent
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće
– srednja stručna sprema
– poznavanje rada na računalu
– šest mjeseci radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
– domovnicu
– životopis
– ovjeren preslik svjedodžbe o završnom ispitu
– preslik potvrde HZMO-a o radnom stažu
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju
Cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj“

Natječaji u 2013

Natječaj 11.12.2013.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ODJEL ZA BIOLOGIJU raspisuje NATJEČAJ za prijam jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana opća biologija na Odjelu za biologiju,
Detalje pogledajte ovdje. [PDF]
Obrazac br.2

Natječaji u 2012