ZNANSTVENI KOLOKVIJ POD NAZIVOM “IN VITRO BIOLOGICAL  ACTIVITIES”

252

Danas, 9. lipnja 2022. održao se Znanstveni kolokvij pod nazivom “In vitro biological  activities”. Predavanje je održao prof.dr.sc. Abdurrahman Dündar s Mardin Artuklu Sveučilišta u Turskoj. Profesor  je došao na Odjel za biologiju u sklopu svoje nastavne ERASMUS + mobilnosti. Tijekom predavanja profesor je predstavio svoja znanstvena istraživanja vezana za antioksidanse, antimikrobnu aktivnost, mikrobitu i sintezu bioloških nanomaterijala. Osim osvrta na vlastiti znanstveni dio istraživanja, profesor je predstavio i svoje Sveučilište i mogućnosti mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja.