Upute za izdavanje potvrde o ispunjenosti propisanih uvjeta u skladu sa pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (nn 75/20)

20

Povjerenstvo za nastavu i studente Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će studentske zamolbe te upite/zamolbe za izradu “mišljenja visokog učilišta o ispunjenosti uvjeta”, sukladno novom Pravilniku o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), razmatrati 20. dana u tekućem mjesecu. U obradu će se uzeti samo zamolbe koji su zaprimljene tijekom tog mjeseca, najkasnije 5 dana prije sjednice Povjerenstva, a svi ostali predmeti ući će u obradu sljedeći mjesec.

Kako bi mogli razmotrili Vaš upit/zamolbu za izradu “mišljenja visokog učilišta o ispunjenosti uvjeta”potrebno je dostaviti:

  1. zahtjev- vlastoručno potpisan (naznačiti za kojeg učitelja treba potvrdu: učitelja prirode i biologije i /ili učitelja kemije)
  2. preslike diploma završenih studija
  3. potvrda o položenim predmetima i dopunske isprave o studiju (podaci o programu, ocjene i ECTS bodovi) – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  4. potvrda o položenim predmetima i dopunske isprave o studiju (podaci o programu, ocjene i procijenjeno opterećenje u ECTS bodovima) – dodiplomski sveučilišni studij
  5. studijski programi završenih studija ovjereni od visokog učilišta.
  6. potvrdu o uplaćenim  troškovima provođenja postupka utvrđivanja kvalifikacije struke u iznosu od 133 eura. Uplatu je potrebno izvršiti na naš IBAN HR5425000091402130208 otvoren kod Addiko bank d.d. 

Sve poslati poštom na adresu:

Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek