UPUTE REKTORATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU O POSTUPANJU VEZANO ZA COVID-19 – OBUSTAVA DIREKTNE NASTAVE OD 16.03.2020.

150

Obavijest o obustavi direktne nastave pogledajte ovdje. (PDF)

Upute Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o postupanju vezano za COVID-19 možete preuzeti ovdje. (PDF)