TERENSKA NASTAVA STUDENATA BIOLOGIJE 2022.

63

Dana 26.05.2022. studenti prve godine preddiplomskog studija biologije Odjela za biologiju, posjetili su Park prirode Kopački rit u sklopu kolegija Morfologija biljaka s terenskom nastavom i Terenska nastava 1 – zoologija u pratnji mr.sc. Ivane Vrućine, mr.sc. Željka Zahirovića, stručne savjetnice Vande Zahirović i asistentica Nikoline Bek i Ana Martinović.