STUDENTSKA GREEN KONFERENCIJA (17-18. SVIBNJA 2018.)

186

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Međunarodnom federacijom za okoliš i zdravlje (IFEH) te mrežom institucija iz Hrvatske i inozemstva organiziralo je prvu studentsku GEEN konferenciju s ciljem okupljanja studenata, popularizacije znanosti, razmjene i nadogradnje znanja, promicanja multidisciplinarnog pristupa području zaštite okoliša, primjene smjernica održivog razvoja i ostvarivanja zdravijeg načina života. Na konferenciji su rezultate svojih istraživanja u obliku posterskih priopćenja ili izlaganja predstavili i studenti Odjela za biologiju.