STUDENTI POUČAVAJU STUDENTE

229

U sklopu projekta “Učenje biologije u epidemiološki prilagođenom istraživačkom okruženju” (IP-CORONA-2020-12-3798) kojeg je financirala Hrvatska zaklada za znanost, voditeljice prof. dr. sc. Ines Radanović na Odjelu za biologiju 9. lipnja 2022. godine studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički,  Odjela za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku održali su vježbe studentima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija. Cilj vršnjačkog poučavanja je dvojak: studentima prve godine preddiplomskog studija osigurati aktivno i samoregulirano učenje, a studentima prve godine diplomskog studija osigurati primjenu naučenog za odgovorno, samostalno i učinkovito poučavanje i vođenje studenata kroz proces učenja. Vršnjačko poučavanje izvodilo se tijekom održavanja nastave kolegija Anatomija biljaka u dogovoru sa suradnikom kolegija doc.dr.sc. Filipom Stevićem. Pripremu studenata  diplomskog studija u izradi kurikula na razini nastavne jedinice vodila je izv.prof.dr.sc. Irena Labak. Studenti diplomskog studija naučili su studente preddiplomskog studija kako koristiti tehniku konceptualne mape za učenje i (samo)vrednovanje procesa i produkta učenja