STUDENTI ODJELA ZA BIOLOGIJU SUDJELOVALI U PRVOJ SVEUČILIŠNOJ UTRCI SLAVONSKA X-ICA

294

U srijedu, 26. svibnja 2021. godine, studenti Odjela za biologiju Dunja Grgurević, Luka Hećimović, Marija Lučić, Franko Vadlja i Ana Lucić uspješno su istrčali prvu sveučilišnu utrku SLAVONSKA X-ICA u dužini od 5 kilometara koju je organizirao Kineziološki fakultet Osijek, a za što su nagrađeni prigodnim majicama i medaljama.