SKRIVENI SVIJET KUKACA (17.SVIBNJA 2018.)

240

U sklopu projekta „Biolog-i-ja“ stručna savjetnica Ivana Vrućina održala je radionicu pod nazivom „Skriveni svijet kukaca“ u osnovnoj školi „Ljudevita Gaja“ Osijek.