Radionice u sklopu Festivala znanosti 2023. – Priroda i društvo

196

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Festival znanosti, 24. do 29. travnja 2023.
Tema: PRIRODA I DRUŠTVO

Plakat Radionica Odjela za biologiju preuzmite ovdje. (PDF)


PRIRODNI HOKUS POKUS

Voditeljica: Tihana Miloloža, mag. biol., Odjel za biologiju

Suradnica: doc. dr. sc. Martina Varga, Odjel za biologiju

Sažetak: I u prirodi i u nama se stalno odvijaju različiti procesi. Spoznati složenost svijeta koji nas okružuje, povezanost čovjeka, društva i prirode u vremenu i prostoru nije lak zadatak. Cilj radionice je na jednostavan i zanimljiv način prezentirati zanimljive i poučne pokuse koji prikazuju pojave iz prirode te pobuditi želju za istraživanjem i kritičkim razmišljanjem kod djece.

Mjesto i vrijeme: 25. travnja 2023. 10:00 – 10:45, Odjel za biologiju, Laboratorij za ekofiziologiju biljaka, soba br. 306 (3. kat)

Ciljana publika: predškolski uzrast i svi osnovnoškolci


KEMIJA I MI

Voditeljica: doc. dr. sc. Željka Lončarić, Odjel za biologiju

Suradnica: dr. sc. Ana Amić, Odjel za kemiju

Sažetak: Cilj radionice je zanimljivim pokusima upoznati učenike s kemijskim pojmovima koji se često koriste u svakodnevnom životu, s njihovim značenjem za nas i naše tijelo te s njihovim utjecajem na naše zdravlje.

Mjesto i vrijeme: 25. travnja 2023. u 16:00 h, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje

Ciljana publika: predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole te 5. i 6. razred osnovne škole


ŠUMSKI DETEKTIVI – SLUČAJ BRIJEST

Predavačica: doc. dr. sc. Zorana Katanić, Odjel za biologiju

Sažetak: Do sada su zabilježene brojne epidemije biljnih bolesti uzrokovane stranim patogenima unesenim na nova područja, što je često posredovano ljudskom aktivnošću. Rod Ulmus L. obuhvaća velik broj listopadnih drvenastih vrsta široko rasprostranjenih u sjevernom umjerenom području te u subtropskom području srednje Amerike i jugoistočne Azije. Na području Europe prirodno su rasprostranjene tri vrste: poljski brijest (Ulmus minor), vez (Ulmus laevis) i gorski brijest (Ulmus glabra). Uz gubitak i fragmentaciju staništa, intenzivno propadanje brijestova uzrokovala je pojava i širenje fitopatogenih gljiva mješinarki koje uzrokuju holandsku bolest brijesta. Prva pandemija ove bolesti, uzrokovana vrstom Ophiostoma ulmi, započela je početkom 20. stoljeća. Sredinom 20. stoljeća pojavila se vrsta Ophiostoma novo-ulmi koja je postupno postala dominantna te je danas bolest primarno uzrokovana ovom vrstom. U okviru ovog predavanja bih će opisana svojstva i značaj brijestova, razmjere utjecaja holandske bolest brijesta na ove važne šumske vrste te metodologija koja se koristi u detekciji, identifikaciji i analizi bioloških svojstava uzročnika bolesti.

Mjesto i vrijeme: 26. travnja 2023. u 16:00 h, Odjel za biologiju, predavaonica 201 (2. kat)

Ciljana publika: 2., 3. i 4. razred srednje škole


KEMIJA OKO NAS

Voditeljica: doc. dr. sc. Željka Lončarić, Odjel za biologiju

Suradnica: dr. sc. Ana Amić, Odjel za kemiju

Sažetak: Cilj radionice je zanimljivim pokusima pojednostavniti opće kemijske pojmove i približiti ih učenicima nižih razreda osnovne škole.

Mjesto i vrijeme: 27. travnja 2023. u 16:00 h, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje

Ciljana publika: predškolski uzrast i svi osnovnoškolci


ENIGMA RAZNOLIKOSTI PRIRODE I DRUŠTVA

Voditeljica: Nikolina Sabo, mag. educ. biol. et chem., Odjel za biologiju

Suradnica: Ivana Periš, mag. educ. biol. et chem.

Sažetak: Ljudi su od davnina pokušavali pronaći odgovore o molekuli života i nasljeđivanju. Otkriće da je u molekuli DNA zapisano kako ćemo izgledati i koje osobine prenositi na potomke omogućilo je napredak u različitim područjima ljudske djelatnosti. Istraživanja molekule DNA važna su u proučavanju nasljednih osobina i bolesti, proučavanju sistematike živog svijeta, u kriminalistici, poljoprivredi, medicini i drugdje. Želiš li saznati zašto je DNA molekula važna za prirodu i društvo? Gdje se ona nalazi i možemo li ju vidjeti i proučiti? Zašto su ljudi međusobno slični, a opet toliko različiti? I možemo li saznati tko su nam bili predci? Obilježimo zajedno Svjetski dan molekule DNA!

Mjesto i vrijeme: 28. travnja u 11:30 h, Odjel za biologiju, Laboratorij za biokemiju, soba br. 312 (3. kat)

Ciljana publika: 7. i 8. razred osnovne škole


HAKIRAJ SVOJ MOZAK I UČI K’O OD ŠALE!

Predavač: doc. dr. sc. Senka Blažetić, Odjel za biologiju

Sažetak: Mozak je moćan stroj koji žudi za novim informacijama. Tri su osnovna koraka koja su bitna kako bi informacije koje primamo bile iskorištene na pravi način. Primanje novih informacija, davanje smisla primljenim informacijama (kodiranje) i pohranjivanje (pamćenje). Nakon ova 3 koraka izazov se javlja u trenutku kada pohranjene informacije trebamo dohvatiti i pravilno iskoristiti. Na ovom predavanju upoznat ćemo vas s biološkim osnovama učenja, i trikovima kako uspješno odraditi sva navedena 3 koraka i u konačnici briljirati na ispitima!

Mjesto i vrijeme: 28. travnja 2023 u 13:10h. On-line preko Google Meet platforme.

Ciljana publika: 2., 3. i 4. razred srednje škole