RADIONICA UČENJE I POUČAVANJE BAZIRANO NA ISHODIMA (2. DIO)

119

Jučer, 3. ožujka 2022. godine, održana je radionica Učenje i poučavanje bazirano na ishodima (2. dio)  Voditeljica radionice je bila doc. dr. sc. Irena Labak, docentica Odjela za biologiju.

Kompetencijski pristup u visokoškolskoj pedagogiji mijenja pedagoško-didaktičko-metodički pristup te od nastave usmjerene na nastavnika teži ka nastavi usmjerenoj na studenta kao aktivnog sudionika u vlastitom procesu učenja. Nastavnik u visokoškolskom obrazovanju ima obvezu i odgovornost planirati, pratiti i usmjeravati  obrazovni razvoj studenta i razvoj njegova osobnog potencijala te mora biti osviješten o važnosti cjeloživotnog učenja pogotovo u dijelu razvoja pedagoških kompetencija.  Stoga s intencijom podrške nastavnicima u njihovom profesionalnom razvoju koji je usklađen s promjenama nastalim transformacijom visokog obrazovanja je održana navedena radionica. Cilj radionice je bio podržati autonomiju nastavnika u visokoškolskom obrazovanju te pružiti pedagoško znanje o tome kako uskladiti kurikul na razini nastavne jedinice s kurikulom na razini kolegija te kako stvoriti situacije učenja i poučavanja koji su konstruktivno usklađeni s ishodima, odnosno standardima hrvatskog i europskog obrazovanja.

Ishodi radionice:

  1. Preispitati kurikulumsku usklađenost vlastitih nastavnih jedinica s kurikulom na razini kolegija i studijskog programa;
  2. Stvoriti okruženje za uspješno ostvarivanje ishoda primjenom različitih strategija i metoda učenja/poučavanja;
  3. Osvijestiti potrebu samorefleksijske prakse za usmjeravanje vlastitog profesionalnog razvoja pedagoških kompetencija.

A kako je bilo na radionici, možete vidjeti na fotografijama.