RADIONICA „SASTAVLJANJE I ANALIZA ZADATAKA PISANE PROVJERE IZ BIOLOGIJE“

253

Dana 10. veljače 2015. godine na Odjelu za biologiju održana je radionica „Sastavljanje i analiza zadataka pisane provjere iz biologije“. Radionicu je vodila dr.sc. Irena Labak, viša asistentica Odjela za biologiju. Cilj radionice bio je osnažiti kompetencije za konstrukciju pisane provjere znanja. Radionici su prisustvovali nastavnici Odjela koji su nakon odslušane radionice na primjerima pisanih provjera znanja koje koriste u ispitnom procesu oblikovali pisanu zadaću koja ispituje više razine postignuća te uskladili težinu zadataka (razine postignuća) s bodovanjem. Na radionici sudionicima su se istaknule vrste zadataka te za svaku od njih preporuke za njihovu što bolju konstrukciju (kvalitetni distraktori, procjena kvalitete pitanja, jezično oblikovanje….). Sudionici su zajedno s voditeljem prikazali elemente i kriterije po kojima se može ocijeniti zadatak za rješavanje problema, zadatak sa grafičkim prikazom te zadatak za poticanje kritičkog mišljenja te usuglasili kriterije po kojima se provjerava kvaliteta pitanja odnosno cjelokupna pisana provjera znanja.