RADIONICA O UČENJU I POUČAVANJU 09.LIPNJA I 8.SRPNJA 2020. GODINE

65

9.lipnja i 8.srpnja 2020. godine na Odjelu za biologiju doc. dr. sc. Irena Labak održala je radionice o učenju i poučavanju usmjerenom ka stjecanju kompetencija i o konstruktivnom poravnavanju. Na njoj su nastavnici Odjela za biologiju revidirali postojeće ishode te s njima uskladili aktivnosti učenja/poučavanja i vrednovanja. Na radionicama je istaknuta razina ishoda koja odgovara razini prediplomskog i diplomskog studija, pokazane su brojne nastavne strategije, metode, postupci i tehnike učenja/poučavanja te je istaknuta važnost formativnog (vrednovanje za učenje i kao učenje) i sumativnog vrednovanja (vrednovanje naučenog) te način kako uskladiti navedeno vrednovanje ishodima odnosno aktivnostima učenja/poučavanja.
Ishodi učenja predstavljaju iskaze kojima se izražava što student treba znati, razumjeti i/ili biti u mogućnosti pokazati nakon završetka određenog kolegija odnosno visokoškolskog obrazovanja. Ishodi učenja usmjeravaju proces učenja, omogućavaju samoregulirano učenje i osnova su za planiranje profesionalnog razvoja.
Rezultat održanih radionica su revidirani ishodi koji su u skladu s ciljevima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), a to su razvijanje kvalifikacija na osnovama jasno definiranih ishoda učenja i kvalitetnije povezivanje potreba tržišta rada s provođenjem školskih i obrazovnih programa.
Ovo je pokazatelj da Odjel za biologiju prati potrebe i trendove unutar visokoškolskog obrazovanja u kojem je došlo do promjene paradigme učenja i poučavanja. Tako Odjel za biologiju studentima osigurava stjecanje kako specifičnih tako i općih kompetencija koje im olakšavaju zapošljavanje i čine ih konkurentnim na tržištu rada.