RADIONICA O ISHODIMA UČENJA

154

Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku održao je radionicu o ishodima učenja 7.2.2014. na Odjelu za biologiju. Radionicu je vodila dr.sc. Ana Kurtović, viša asistentica Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Ponešto o kvaliteti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku možete pogledati ovdje.