PROJEKT KOLEGIJALNO OPAŽANJE I PROFESIONALNI RAZVOJ SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

160

S ciljem kolegijalne podrške o tome kako stvoriti okruženje za uspješno ostvarivanje kurikulumsko i konstruktivno usklađenog poučavanja  primjenom različitih strategija i metoda učenja/poučavanja i uporabom pristupa vrednovanja za učenje i kao učenje 7.lipnja 2022. godine na Odjelu za biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku u sklopu internog projekta pod nazivom Kolegijalno opažanje i profesionalni razvoj sveučilišnih nastavnika opažala se nastava  kolegija Biokemija 2. Nastava spomenutog kolegija izvodi se sa studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija.  Prema dogovoru opažanog nastavnika (doc.dr.sc. Senke Blažetić) i opažača (izv.prof.dr.sc. Irene Labak) utvrđeni su aspekti poučavanja koji se žele opažati s ciljem njihovog unaprjeđenja. Cjelokupni postupak kolegijalnog opažanja usmjerio je opažanog nastavnika u planiranju osobnog profesionalnog razvoja kao aktivnog sudionika u cjeloživotnom obrazovanju u dijelu jačanja nastavničkih kompetencija.  Postupak kolegijalnog opažanja koji se planira kontinuirano provoditi s nastavnicima Odjela za biologiju pridonosi podizanju kvalitete izvođenja nastave, kontinuiranom razvoju pedagoškog znanja potrebnog za stvaranje i optimizaciju situacija poučavanja i učenja te predstavlja pedagoško-didaktičko-metodičku podršku u praćenju  promijenjenog pristupa u visokoškolskoj pedagogiji.