PREDSTAVLJANJE ODJELA ZA BIOLOGIJU UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA (AK. 2019-2020.GODINA)

78

Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku tijekom studenog i prosinca 2019. godine, organizira predstavljanje Odjela učenicima završnih razreda gimnazija i strukovnih škola.

Predstavljanje Odjela za biologiju maturantima, organizirano je u svrhu informiranja budućih studenata o studijskim programima i uvjetima upisa, studenskom životu, opremljenosti Odjela, stručnim i znanstvenim projektima, razvoju karijera studenata, popularizaciji znanosti na Odjelu za biologiju kao i mogućnosti međunarodne suradnje.

Ove i još mnoge druge pojedinosti prezentirane su kako bi maturantima pružili uvid u ustroj i rad Odjela, te kako bi pravovremeno dobili sve informacije koje su im potrebne za upis na navedeni studij.

Dana 7.  studenoga 2019. godine stručna savjetnica Odjela za biologiju mr. sc. Ivana Vrućina predstavljala je Odjel i studije Odjela učenicima III. gimnazije Osijek.

Dana 8. studenoga 2019. godine stručna savjetnica Odjela za biologiju mr. sc. Ivana Vrućina predstavljala je Odjel i studije Odjela učenicima Medicinske škole Osijek.

Dana 13.  studenoga 2019. godine stručna savjetnica Odjela za biologiju mr. sc. Ivana Vrućina predstavljala je Odjel i studije Odjela učenicima Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek.

Dana 15.  studenoga 2019. godine stručna savjetnica Odjela za biologiju mr.sc. Ivana Vrućina predstavljala je Odjel i studije Odjela učenicima Prirodoslovne gimnazije Osijek.

Dana 20. studenoga 2019. godine stručna savjetnica Odjela za biologiju mr. sc. Ivana Vrućina predstavljala je Odjel i studije

Odjela učenicima Privatna gimnazija „Gaudeamus“.

Dana 9.0žujka 2020. godine stručna savjetnica Odjela za biologiju mr.sc. Ivana Vrućina predstavljala je Odjel i studije Odjela učenicima Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku.