PREDAVANJE UČENJE I POUČAVANJE BAZIRANO NA ISHODIMA NA ODJELU ZA KEMIJU

117

S ciljem podrške autonomije nastavnika u visokoškolskom obrazovanju te s ciljem pružanja pedagoškog znanja o kurikulumsko i konstruktivno usklađenom  poučavanju 8 .lipnja 2022. godine na Odjelu za kemiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku održano  je  interaktivno predavanje pod  naslovom Učenje i poučavanje bazirano na ishodima. Predavanje je održala izv. prof. dr.sc. Irena Labak, s Odjela za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Tijekom navedenog predavanja nastavnici Odjela za kemiju učili su kako revidirati ishode studijskog programa i ishode na razini kolegija koji su svojom kognitivnom razinom usklađeni s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom te kako uskladiti kurikul na razini nastavne jedinice s kurikulom na razini kolegija. Održano predavanje pridonosi profesionalnom razvoju pedagoških  kompetencija nastavnicima Odjela za kemiju koji je usklađen s promjenama nastalim transformacijom visokog obrazovanja.