PREDAVANJE „A KAKO VAŠA AMIGDALA REAFIRA NA IZOLACIJU?“ (27.5.2020.)

397

Drugo predavanje  u vrijeme COVID 19 pandemije pod nazivom „A kako vaša amigdala reafira na izolaciju?” održano je na inicijativu studentice Ivone Hlaj koja je ujedno bila i voditelj/predavač.  Studentica je temeljem interesa na prvom predavanju i zanimanja za područje neurobiologije osmislila temu u kojoj smo analizirali što se događa u našem mozgu tijekom ovakvih iznenadnih – kriznih situacija, kako to utječe na naše ponašanje i što možemo napraviti kako bi iz ovakvih situacija izašli snažniji.

Predavanje je održano   27.5. 2020. GODINE putem Google meet aplikacije i na njemu su sudjelovala 20 studenta.  Kao i na prethodnom predavanju vrijeme trajanja produženo je na 2h što ponovno pokazuje interes studenata za ovakve aktivnosti.