Poziv za izradu logotipa Savjeta mladih

162

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva mlade kreativce da daju svoj prijedlog logotipa i slogana savjeta mladih

Svrha poziva
Povećanje interesa mladih za sudjelovanje u savjetima mladih, prepoznavanje te promicanje savjeta mladih i poticanje osnivanja i rada savjeta mladih.

Što su savjeti mladih?
Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.
Osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih uređuje Zakon o savjetima mladih. Cilj Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Detalje poziva pogledajte ovdje. (PDF)