POZIV NA PROVJERU ZNANJA I MOTIVACIJE

136

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste — suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku –  Zavodu za ekologiju voda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj koji je objavljen 05. listopada 2023. godine na mrežnoj stranici Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u „Narodnim novinama” broj 115/2023. i oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Osijek te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Pisana provjera znanja pristupnika održat će se u utorak 21. studenog 2023. godine s početkom u 08:00 sati na Odjelu za biologiju u predavaonici 319, III. kat, Cara Hadrijana 8A, Osijek. Provjera motivacije (intervju) pred povjerenstvom održat će se nakon završene pisane provjere u Uredu pročelnice, II. kat, Cara Hadrijana 8A, Osijek.

Pristupnici koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.

Provjeri znanja i provjeri motivacije mogu pristupiti samo oni pristupnici koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Pristupnici koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji nisu podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se pristupnicima prijavljenima na javni natječaj i ne mogu pristupiti  provjeri znanja i provjeri motivacije.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri znanja i provjeri motivacije, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i isključuje se iz daljnjeg postupka i više se ne smatra pristupnikom u daljnjoj provedbi natječajnog postupka.

UPUTE I OBAVIJESTI PRISTUPNICIMA

Pristupnik je dužan, radi provjere identiteta, donijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom. Pristupnik koji je pristupio provjeri znanja i provjeri motivacije i nema identifikacijsku ispravu, isključuje se iz postupka i više se ne smatra pristupnikom u postupku.

Za vrijeme provjere znanja i motivacije pristupnici se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, moraju obvezno isključiti mobitele ili druge komunikacijske uređaje.

Pristupnik koji prekrši jedno od gore navedenih pravila bit će udaljen s testiranja te se isključuje iz daljnjeg natječajnog postupka i više se ne smatra pristupnikom u postupku.

Ovaj „Poziv na provjeru znanja i motivacije” objavljuje se na mrežnoj stranici Odjela za biologiju, a pristupnicima koji su dostavili pravovremenu, potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka dostavlja se putem elektroničke pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere znanja.

Sadržaj provjere znanja obuhvaća makrokoncepte prirodoslovnog područja: Organiziranost živoga svijeta, Procesi i međuovisnosti u živome svijetu te Prirodoznanstveni pristup. Tijekom pripremanja za provjeru znanja pristupnici se mogu koristiti svim udžbenicima iz biologije i limnologije, pomoćnim nastavnim sredstvima i dodatnim obrazovnim sadržajima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Predsjednica Povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac