Postignuća naših nastavnika

282

Sa zadovoljstvom objavljujemo da smo na Odjelu za biologiju u 2022. godini publicirali 49 znanstvenih radova citiranih u bazi Web of Science! Od ukupnog broja radova čak 25 ih je svrstano kvartil Q1 što znači da smo protekle godine preko polovice znanstvenih radova objavili u najcjenjenijim svjetskim časopisima. Čestitamo svim autorima!