POSJET ODJELU ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE VINKOVCI (11.2019.)

642

Na inicijativu doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević, nositeljice predmeta „Anatomija i histologija čovjeka“ tijekom studenoga 2019. godine organizirana su četiri posjeta Odjelu za patologiju i citologiju Opće županijske bolnice Vinkovci. Zainteresirane studente, njih 30, kroz laboratorije su proveli voditelj Odjela doc.dr.sc. Švagelj i suradnik prof. kemije i biologije Domagoj Knebl-Buklijaš, bacc.med.lab.diagn., te su ih pobliže upoznali s tehnologijom prijema i obrade uzoraka ljudskog tkiva. Ova izvannastavna aktivnost odličan je početak buduće suradnje s Odjelom za patologiju i citologiju Opće županijske bolnice Vinkovci kroz stručno i znanstveno usavršavanje studenata Odjela za biologiju.