ODRŽANA DRUGA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA “UNAPRJEĐENJE POSTOJEĆIH I USPOSTAVA NOVIH KAPACITETA ZA SMJEŠTAJ I BRIGU O JEDINKAMA ŽIVOTINJA KOJE SE ZBRINJAVAJU U OPORAVILIŠTU UNIKOM D.O.O. – RADNA JEDINICA ZOOLOŠKI VRT”

177

Tema druge radionice održane 25.5.2022. godine koju je vodio doc.dr.sc. Goran Vignjević pod nazivom “Barska kornjača, strogo zaštićena vrsta u RH i utjecaj invazivnih vrsta kornjača na zavičajne vrste” bila je namijenjena studentima biologije. Tijekom radionice studenti su se upoznali s glavnim karakteristikama invazivnih crvenouhih i žutouhih kornjača i njihovom negativnom utjecaju na strogo zaštićenu vrstu barsku kornjaču. Također, mogli su se vidjeti i načini hvatanja kornjača pomoću specijalnih lovki i mreža.