OBRANA DIPLOMSKOG ISPITA STUDENTA MARINA ŠARINA

373

Obrana diplomskog ispita studenta Marina Šarina održati će se dana 7. travnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:30 h u predavaonici 320/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Usporedba standardne i modificirane ovipozicijske klopke u monitoringu invazivnih vrsta komaraca“.