Obavijest o Stereokemijskom ispitu iz kolegija Organska kemija

37

Stereokemijski ispit iz kolegija Organska kemija održat će se 30.8.2023. u 9.00 sati u predavaonici P3 Odjela za kemiju (prizemlje).