OBAVIJEST O SEMINARSKOM KOLOKVIJU IZ OPĆE I ANORGANSKE KEMIJE (1)

152

Seminarski kolokvij iz Opće i anorganske kemije (1) 17.6. u 8 h u   predavaonici  201.

Potrebno je prijaviti se mailom.